corina-de-jong_tbv_blog-970x409

Corina de Jongh: Handen aan het stuur graag

Corina de Jongh: Handen aan het stuur graag

Gaan we voor stuurloze mobiliteit of houden we liever de handen aan het stuur? Met stuurloze mobiliteit bedoel ik niet de opkomst van zelfsturende voertuigen. Uiteraard zullen we de komende jaren steeds meer auto’s, bussen, metro’s en treinen zien waarbij we het stuur steeds vaker uit handen geven aan de techniek.

 

Met stuurloos doel ik op de sector. De vervoersvraag neemt sterkt toe in onze dichtbevolkte stedelijke gebieden. Zelfsturende auto’s zie ik echter niet als oplossing. Daarvoor is de stedelijke ruimte te schaars. Het (railgebonden) openbaar vervoer blijft noodzakelijk om de vervoersstromen op een duurzame, veilige en snelle manier af te wikkelen. En juist deze sector is volgens mij al enige tijd stuurloos. Er zijn sinds kort wel enkele toekomstbeelden voor 2040, maar die verschillen op essentiële punten van elkaar. Helaas is er van een gezamenlijk investeringsprogramma, zoals in andere Europese stedelijke regio’s, nog geen sprake. Innovatieve oplossingen zijn er genoeg, ondernemers die ermee aan de slag willen ook. Tijd voor een masterplan bereikbaarheid, lijkt me.

 

De voorspellingen over wanneer voertuigen volledig autonoom rijden en met elkaar communiceren verschillen enorm. De menselijke factor, en dus ook de politiek, bepaalt grotendeels het tempo van invoering door discussies over acceptatie, veiligheid en verantwoordelijkheid. Ik ben benieuwd welk tempo het nieuwe kabinet voor ogen heeft en hoeveel initiatief de regio’s blijven tonen.

 

‘Tijd voor een masterplan bereikbaarheid’

 

Zelfsturende voertuigen zullen dus ooit in een deel van onze vraag naar vervoer voorzien. Zeker in dunbevolkte of afgesloten gebieden kunnen dit soort systemen duurzame oplossingen bieden. Daarom is het goed dat Nederland voorop loopt met het testen van diverse vormen van zelfsturend vervoer.

 

Het nieuwe kabinet heeft de taak om het stuur te pakken om de bereikbaarheid in Nederland te waarborgen. Hartinfarcten op de weg en op het spoor dreigen, zeker in het Randstedelijk gebied. De consument wil zich vrij kunnen bewegen met een slim werkend dienstenpakket als Mobility as a Service. Een dergelijk overkoepelende kwaliteitssprong in mobiliteit vraagt om een duidelijke visie, ambitie, koers en route. Dus laten we, liefst met elkaar, het stuur in handen nemen om Nederland op duurzame wijze leefbaar en bereikbaar te houden.

 

Corina de Jongh,
Directeur Railforum

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>