Energie

De wereld van het energienet

De wereld van het energienet

Bedrijven die een eigen windmolenpark willen aanleggen, buurtbewoners die energie willen opwekken met zonnepanelen en dat met elkaar delen, woningbouwcorporaties die een lagere energierekening voor hun bewoners willen… Op dit moment zijn er drie- tot vijfhonderd grote en kleine ‘burger-initiatieven’ op energiegebied, nog niet heel veel op een totaal van 8 miljoen aansluitingen. Wel is het denkbaar dat hiermee een beweging op gang komt die andere uitgangspunten heeft dan het traditionele energiesysteem: van massaal, anoniem, grootschalig en centraal georganiseerd naar individueel, aanwijsbaar, kleinschalig en niet-georganiseerd. Wat is er dan nodig om het energiesysteem te laten functioneren?

 

Sommige initiatieven worden professioneel aangepakt, zoals van de vereniging Zeeuwind, waar ik zelf ook lid van ben. Er zijn ook initiatieven van mensen die niet thuis zijn in de energiemarkt, zoals een inkoopcollectief voor zonnepanelen. Wat zijn hun wensen, hun beweegredenen, waarom volstaat de ‘traditionele’ manier niet meer en hoe denken zij hun eigen idee tot een succes te laten worden? Via de energienetten van de netbeheerders hebben particulieren en bedrijven, producenten en verbruikers, toegang tot de markt. Wat verwachten deze initiatiefnemers van ons? Deze vraag stelden we een aantal van hen en dit leidde tot nuttige inzichten. De beweegredenen variëren van zelfvoorzienend willen zijn, onafhankelijk van grote energiebedrijven, stimuleren van lokale economie, zorgen over het klimaat en de globalisering tot puur financiële motieven. Maar, windmolens draaien niet altijd en in de winter is er weinig zonlicht. Toch verwachten deze mensen wel dat het systeem altijd werkt, zonder ‘gedoe’. Blijkbaar realiseren zij zich niet wat daar dan allemaal voor geregeld moet worden en wat de kosten zijn om bijvoorbeeld een energieoverschot op te slaan, of om in tijden van ‘nood’ terug te kunnen vallen op het reguliere net.
Als netbeheerder vinden wij dat energie altijd voor iedereen toegankelijk moet zijn, tegen aanvaardbare kosten. En daarom moeten wij nogal eens op de rem trappen: door standaardisatie en uniformiteit zijn we niet altijd zo flexibel als men wil. Maar juist door die standaardisatie en uniformiteit zijn de kosten aanvaardbaar, en weet iedereen waar hij aan toe is. Waar mogelijk willen wij initiatieven accommoderen, maar dat kan gevolgen hebben voor de reguliere processen en systemen en de data- en energiestromen. Het is van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven. Als iedereen op zijn eigen manier ongecontroleerd energie gaat opwekken of verbruiken, gaat het licht uit. We willen samen zoeken naar mogelijkheden om het nuttig, aangenaam, beheersbaar en betaalbaar te houden.
Daar komen soms mooie dingen uit voort. Zoals een groep particulieren en bedrijven die onderling energie wilden uitwisselen van zonnepanelen en een windmolen, en daarvoor bij ons transportcapaciteit wilden huren. Ze wisten niet dat ze dat feitelijk al doen doordat ze hun aansluit- en transporttarieven betalen. Ook wisten ze niet waar ze op terug konden vallen als het niet waait en de zon niet schijnt. Wij hebben ze wegwijs gemaakt in wat er allemaal al geregeld is: transport zonder problemen, back-up via de energieleverancier, de meteropnames en verrekening, en dat allemaal voor een prijs waar ze het zelf niet voor konden doen. Het enige wat ze zelf nog moeten doen is aan het eind van het jaar de (energie)balans opmaken. Resultaat: zij blij, en wij dus ook.
‘Het is onze wens om samen met initiatiefnemers te zoeken naar mogelijkheden om dingen anders te doen en tegelijkertijd het energiesysteem beheersbaar en betaalbaar te houden’

 

(Arjen Jongepier schreef dit blogbericht op persoonlijke titel)

Zie ook het QS Magazine oktober 2014

Energie

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>