Breedijk 760x360

Eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid

Eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid

‘Niet praten over elkaar maar met elkaar, verbeteren van de veiligheid doe je samen en je spreekt elkaar hierop aan.’

Het spoor wordt steeds drukker en de effectieve tijd voor spoorwerkzaamheden steeds krapper. Dodelijke ongevallen hebben zich de afgelopen tijd gelukkig niet voorgedaan, maar nog wel relatief veel ongevallen met verzuim. Het is daarom tijd om een flinke slag te maken richting optimale veiligheid. Samenwerking, ketenbenadering en eigen verantwoordelijkheid nemen zijn hierin de key words. Als beheerder, vervoerders, spooraannemers en ingenieursbureaus. Vanaf directie tot en met de mensen op de werkvloer.

Technisch gezien hebben we al veel bereikt. Zoals de toepassing van intelligente kortsluitlansen bij een buitendienststelling; met één druk op de knop kunnen we een baanvak buiten dienst nemen zodat baanwerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren. En neem de innovaties zoals de LMRA app van Movares. Goede initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Ook om de houding en het gedrag van mensen te verbeteren, is een aantal waardevolle methoden en middelen ontwikkeld, zoals het digitale Veiligheidspaspoort. Dit initiatief van ProRail en de spoorbranche vindt momenteel navolging bij NS Stations en vervoerder DB Schenker. Persoonlijk vind ik dat zeer positieve ontwikkelingen.

Op het gebied van regelgeving zijn goede afspraken gemaakt. Het is nu zaak die algemeen geldend te maken. Want, waarom mag de baanwerker geen indienstzijnd spoor oversteken en een ander wel? Waarom gelden andere regels voor mensen die op het perron werken dan voor de schoonmakers op datzelfde perron? We bevinden ons in de evaluatiefase van een deel van de regelgeving die tot nu toe van toepassing is. Om door te pakken hebben we elkaar nodig, zullen we nog meer af moeten stemmen en, het gemeenschappelijk belang zoeken. Vervoerders hebben deels andere belangen dan spooraannemers. Spooraannemers willen liefst geen treinen en vervoerders zoveel mogelijk. Ondanks die andere en misschien soms tegenstrijdige belangen, moeten we elkaar opzoeken. Dat dat ook daadwerkelijk steeds vaker gebeurt, stemt mij tevreden.

Maar, we zijn er nog niet. Het stuk ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’ ligt genuanceerder. Dit moet je afspreken als management, maar is ook belangrijk voor de mensen op de werkvloer. En dan gaat het niet alleen om verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, maar ook voor dat van collega’s. Anderen aanspreken op onveilig gedrag is één ding, zelf bereid zijn om aangesproken te worden is een tweede. Toch, de bereidheid om de veiligheid te verhogen is er, ik ben dan ook zeker positief gestemd. Als de acceptatiegraad hoger wordt en de discipline krachtiger, is er nog een hele wereld te winnen.

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>