banner blog

Harold Soffner: Keuzes en verantwoordelijkheden op de juiste plek

Harold Soffner: Keuzes en verantwoordelijkheden op de juiste plek

Adaptief wegbeheer geeft de politiek terug waarvoor zij in het leven is geroepen: het maken van keuzes. Technici willen graag op de stoel van bestuurders gaan zitten. Niet doen! Technici moeten niet dwingen tot bepaalde keuzes maar ervoor zorgen dat bestuurders goed onderbouwde keuzes kunnen maken waar ze verantwoordelijkheid voor nemen. In essentie is adaptief wegbeheer een rijkere vorm van wegbeheer, gestoeld op een stevige onderbouwing, die voldoende ruimte biedt aan de politiek om te kiezen welke kwaliteit ze op welke plek wil toepassen.

 

Contextgevoelig

In de huidige manier van wegbeheer wordt vooral vanuit technisch oogpunt naar de weg gekeken. Inspecties en maatregelen op en aan wegen richten zich alleen op de technische staat van de verharding. De ‘echte’ werkelijkheid is contextgevoelig. Deze context wordt bepaald door het werkelijke gebruik van de weg, het omliggende landschap, recreatieve structuren en tal van andere aspecten. Meer dan alleen de staat van de verharding vertellen klachten, gebruik en misbruik, bepaalde gebeurtenissen en beelden en ervaringen van bewoners hoe een weg werkelijk wordt gebruikt. De nieuwe methode van adaptief wegbeheer leidt tot een integrale visie waarbij al deze aspecten een rol spelen. Dat is de grote kracht van adaptief wegbeheer. Het biedt de gemeenteraad de mogelijkheid haar core business uit te oefenen. Adaptief beheer vraagt om een grotere betrokkenheid van de politieke arena en zet sterker in op participatie.

 

Beheerprofielen
Samen met Movares hebben we een visie opgesteld voor adaptief wegbeheer en drie beheerprofielen geformuleerd. Wegen met een laag gebruik worden met minimale middelen in stand gehouden. Bij wegen met een middelmatig gebruik zorgen we dat de verharding zowel technisch als visueel in redelijk goede staat blijft. Wegen die intensief gebruikt worden of met een bijzondere functie blijven zowel technisch als visueel in zeer goede staat en de beeldkwaliteit is optimaal. Heel praktisch: bij een scheur in het asfalt van een landweg kan de politiek kiezen om de scheur op te vullen in plaats van een nieuwe strook asfalt te leggen, terwijl bij een intensief bereden weg wel nieuw asfalt wordt gelegd. In beide situaties blijft de veiligheid gewaarborgd.

 

Adaptief wegbeheer is een andere manier van assetmanagement die ervoor zorgt dat bestuurders keuzes kunnen maken in plaats van te moeten tekenen bij het kruisje

 

Budget slim inzetten

Adaptief wegbeheer is niet puur gericht op kostenbesparing. Veel meer gaat het om de vraag: wat heb je als bestuur over voor welk kwaliteitsniveau? Hoe zet je je budget in? Op deze manier kunnen de beschikbare budgetten ‘slimmer’ gebruikt worden en kunnen beleidsmakers en beheerders hun keuzes beter onderbouwen. Het concept biedt handvatten om bewust om te gaan met risico’s door deze in een vroeg stadium in kaart te brengen en om vooraf de juiste maatregelen te nemen om de kans op ongevallen en schade te minimaliseren. Bovendien wordt inzichtelijk of het gebruik van de weg past bij de dimensies en vormgeving.

 

Deskundigheid

Drie jaar geleden zijn Movares en gemeente Bernheze gestart met de ontwikkeling van dit concept. Afgelopen jaren zijn nieuwe beleidsplannen gemaakt waarin de uitgangspunten van adaptief wegbeheer zijn meegenomen. In ons mobiliteitsplan hebben we veel specifiekere keuzes gemaakt. Ook zijn de knelpunten opgepakt. Ik ben positief.

We hebben de keuzes en verantwoordelijkheden nu op de juiste plek gelegd. Deskundigheid hoort in de organisatie te liggen en keuzes worden bepaald door de politiek; de techniek moet die verschillende keuzemogelijkheden geven. Daar draait het om!

Harold Soffner is beleidsmedewerker bij de gemeente Bernheze. Sinds 2014 werkt hij samen met Movares aan adaptief wegbeheer. Deze methode is erop gericht voor de korte en lange termijn een programma te maken waarmee de kwaliteit en efficiëntie van het beheer en onderhoud structureel verbeteren.

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>