Banner BIM blog 5x1

Jacqueline Meerkerk: BIM is een cultuuromslag, maar opdrachtgevers zien steeds meer dat er grote winst te behalen is

Jacqueline Meerkerk: BIM is een cultuuromslag, maar opdrachtgevers zien steeds meer dat er grote winst te behalen is

Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector. Nu nog door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen; de ambitie voor 2021 is te fungeren als netwerkregisseur voor keteninformatisering, integrale samenwerking en vernieuwing. ‘De tijd is rijp om door te stomen en de regisseursrol die we al hadden voor de standaarden te verbreden naar netwerkregisseur voor informatisering van de keten. In de transitie waar we voor staan – nog meer digitaal werken – heb je een aantal smaakmakers nodig zoals Movares. Willen we onze ambitie waarmaken, dan moeten we daar sectorbreed voor gaan, met hulp van de koplopers!’, aldus Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket. Samen met Aydemir Çetin (adviseur informatiemanagement Movares) praat zij over uitdagingen, kansen en successen.

 

Wat is de meerwaarde van het BIM Loket?

Jacqueline: ‘Ik heb een hart voor de gebouwde omgeving en voor de kwaliteit van die gebouwde omgeving. Ik zie in de praktijk veel mis gaan, onder meer door slechte afstemming. Als we met elkaar de informatie slim inzetten kunnen we de gebouwde omgeving mooier maken, is het er prettiger verblijven en werken we samen aan een duurzame samenleving: betere resultaten voor minder geld die nog duurzaam zijn ook. Het was hoog tijd de sector een beetje wakker te schudden… De bouwsector raakte verzuild. Op een aantal kennisgebieden werd wel gewerkt aan standaardisatie, vonden delen van de sector elkaar, maar nog veel partijen werkten langs elkaar heen. Zie het BIM Loket als een soort clubhuis waar alle partijen uit de bouwsector welkom zijn en kennis uitwisselen, in een open cultuur. Dat is de meerwaarde en ik zie dat die toeneemt. We kunnen zaken agenderen en zo een regierol vervullen. Er komt meer dialoog, er ontstaat meer begrip voor elkaar. Zo werken we aan de transitie die nodig is. We willen uiteindelijk dat informatie door de bouwketen stroomt als water uit de kraan.’ Aydemir: ‘Het BIM Loket is van ‘bijna niets’ tot een clubhuis geworden waar iedereen terecht kan met vragen en waar open en transparant kennis wordt gedeeld. Was het voorheen nog: ‘kennis = macht’, nu is het ‘kennisdelen = kracht’. Het omvat veel meer dan alleen uitwisseling.’

 

Wat is de uitdaging waar het BIM Loket voor staat?
Jacqueline: ‘Het is een complex vraagstuk en het BIM Loket heeft een enorme ambitie, samen met brancheverenigingen en opdrachtgevers. De bouwsector is een sector van de korte termijn, van eigen deelbelangen, van vechten… Geen open, samenwerkingsgerichte cultuur. Het is een uitdaging om die twee werelden te overbruggen. Ik geloof in samenwerking en samen met partijen als Movares gaan we de uitdaging aan.’

 

Wat kunnen adviesbureaus als Movares bijdragen aan het BIM Loket?
Jacqueline: ‘Het is belangrijk goed te focussen op wat de mensen buiten nodig hebben. Daarom ben ik zo blij met mensen als Aydemir die ons voeden met informatie uit de praktijk. Zonder praktijkvoeding kan het BIM Loket niet functioneren. We hebben partijen nodig in ons netwerk die aangeven waar het laaghangend fruit hangt en waar aanknopingspunten zitten. Zo kunnen we samen de lijn naar de toekomst uitstippelen. Bij nieuwe activiteiten doe ik graag een beroep op Movares. Aydemir: ‘Sinds kort hebben we het clubhuis ook geadopteerd bij Movares, een soort dependance van het BIM Loket gemaakt om onze 130 disciplines bij elkaar te brengen. Vier mensen zijn vrijgesteld voor BIM en de digitaliseringsvraagstukken zijn nu onder één noemer te vinden.’ Jacqueline: ‘ Fantastisch, dat is precies wat er nodig is. De roep om regie is er, maar eigenlijk gaat het om collectief leiderschap. Geweldig als partijen zelf starten en zo het sneeuwbaleffect in gang te zetten.’

 

Het BIM Loket bestaat nu drie jaar. Wat zijn de behaalde successen?
Jacqueline: ‘Een succes is de agendering op de Bouwagenda. Samen met de BIR (BouwInformatieRaad) hebben we input geleverd voor het onderwerp Digitalisering en Informatisering en onze visie hierop is goed geland in de Bouwagenda. Wij hadden een regierol om de partijen bij elkaar te brengen en we zijn nu bezig met het concretiseren van de visie. Ook een succes is het BIM Basis ILS Initiatief, gestart door enkele aannemers. Wij hebben het initiatief omarmd en een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich hier nu aan om deze basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. Een mooi voorbeeld van bottum-up samenwerking vanuit de sector, die ook internationaal heel veel navolging krijgt. We hebben inmiddels al veel buitenlandse bezoekers op de website!’

 

Een succes is de agendering op de Bouwagenda. Samen met de BIR (BouwinformatieRaad) hebben we input geleverd voor het onderwerp Digitalisering en Informatisering en onze visie hierop is goed geland in de Bouwagenda.

 

In hoeverre staat de overheid achter het BIM Loket?
Jacqueline: ‘De overheid ziet de urgentie van de veranderingen die wij stimuleren. Ik zie een toename van visie op informatiemanagement waar de overheid zich hard voor maakt. Neem bijvoorbeeld een van onze kennisdagen waar vertegenwoordigers nu zelf het podium pakken. We zijn bezig met de uitwerking van de zgn. digitaliseringsdeal waarin de overheid, opdrachtgevers en de markt samen afspraken maken over hoe invulling te geven aan afspraken van de Bouwagenda. Ook dat is positief. Wel zie ik dat de standaarden nu nog te vrijblijvend zijn. Een van de punten in de digitaliseringsdeal is de standaarden zo toe te passen dat we over een aantal jaren alleen nog maar digitaal werken. Het is meer dan wenselijk dat de overheid hierin meegaat met de vergunningverlening en met meer wet- en regelgeving. De opdrachtgevers schrijven wel standaarden voor in de contracten, maar het naleven gebeurt niet altijd. Er zijn partijen die liever de boete betalen dan opnieuw te beginnen. Ligt het vast in wet- en regelgeving, dan geeft dat een enorme versnelling zoals we ook hebben gezien in de geo-sector. Het scheelt tientallen jaren discussie. Bovendien vraagt de markt ook om duidelijkheid.’

 

Staan grote opdrachtgevers achter de nieuwe werkwijze met BIM?
Jacqueline: ‘Het is een cultuuromslag, maar opdrachtgevers zien steeds meer in dat er grote winst te behalen is. Zeker in de beheerfase, op het gebied van assetmanagement. Als ze in die fase de data op orde hebben, plukken ze daar tientallen jaren de vruchten van. Vanuit die motivatie zullen ze ook meer investeren in BIM. De cirkel is nog niet sluitend, dat is een van de volgende uitdagingen: standaarden doorvoeren vanaf de eerste planfase tot beheer en onderhoud en sloop, op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.’

 

Wat is nodig om de transitie te versnellen?
Jacqueline: ‘Om BIM sectorbreed te implementeren is een stelselaanpak nodig met governance afspraken over standaarden, beleid, techniek etc. Dat alles moet als geheel gaan functioneren. Hier zet het BIM Loket zich voor in, samen met onze achterban. Ik vind het persoonlijk heel leuk hiervoor partijen bij elkaar te brengen en hen zover te krijgen dat ze niet naar hun eigen deelbelang kijken, maar naar het grote geheel.’ Aydemir: ‘We moeten samen keuzes maken: snoeien om te bloeien, dingen laten vallen om samen verder te komen. Hierin speelt het BIM Loket een belangrijke rol. Die overziet waar de uitdagingen liggen, die heeft de slagkracht voor ketenintegratie.’

 

20180702 Movares 5877 300x200

 

Jacqueline Meerkerk is directeur BIM Loket

 

 

20180702 Movares 5861 300x200

 

Aydemir Çetin is adviseur informatiemanagement bij Movares

 

BIM Loket

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk. De Stichting BIM Loket is op 30 april 2015 opgericht. Het BIM Loket is een initiatief van kennisorganisaties buildingSMART chapter Benelux, CROW, Geonovum, Ketenstandaard Bouw en Installatie, STABU en de Bouw Informatie Raad (BIR). Het BIM Loket is gevestigd op de Bouwcampus in Delft. Meer informatie: https://www.bimloket.nl/

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>