Movares_PlantageMiddenlaan_LD_hr_20180410-2148 crop

Maarten Loeffen: Manifest Future Green City

Maarten Loeffen: Manifest Future Green City

Hoe werken we samen aan een ‘Future Green City’ waarin onze kinderen gezond met elkaar kunnen samenleven en -werken? Twee keer hebben we als Vereniging Stadswerk een event georganiseerd om hier als professionals over na te denken en stappen te zetten. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zijn we dit jaar een stap verder gegaan. Eind 2017 hebben we het Future Green City Manifest magazine uitgebracht als handreiking aan de nieuwe collegeonderhandelaars. Het manifest vraagt om een koers richting de ‘Groene Stad van de Toekomst’, een stedelijke inrichting waar groen, innovatie en duurzaamheid de rode draad vormen.

 

Investeer in groen
Tijdens het debat ‘onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’ hebben 150 deelnemers de zes meest urgente punten gekozen voor dit manifest. De boodschap die ik wil benadrukken voor de bouw- en ingenieursbranche is: investeer in toekomstbestendig groen. Groen planten is één ding. Nog belangrijker is dat groen tot wasdom kan komen en de ecosysteemdiensten kan leveren die je ervan verwacht. Dat zie ik nog vaak misgaan. Het is veel meer dan een bermstrook langs de weg aanbrengen en om de zoveel meter een boom planten. Wil je dit duurzaam en robuust aanpakken, dat is dat een enorme uitdaging. Maar, tegelijkertijd zie ik ook veel kansen. De energietransitie zal leiden tot grootste verbouwing ooit van de openbare ruimte, hoorde ik laatst de voorzitter van de Unie van Waterschappen zeggen. Hier liggen kansen: laten we met elkaar echt op een nieuwe manier de ruimte inrichten! Meer ruimte en betere infrastructuur voor de fiets, autoluwe straten en meer groen in de stad. En, investeer in innovatieve technische oplossingen zodat het groen dat je aanplant ook daadwerkelijk tot wasdom kan komen.

 

Ontwerp vanuit het beheer
Waar het voor mijn gevoel nogal eens misgaat, is dat er bij ontwerpen voor de openbare ruimte onvoldoende nagedacht wordt over het beheer. Beheerders geven aan dat ze een ontwerp moeten gaan beheren dat ze eigenlijk niet kunnen beheren. Aan de andere kant zeggen ontwerpers dat de beheerders geen recht doen aan hun ontwerp. Hier zit best wat spanning en dat is te begrijpen. Er zijn ook mooie voorbeelden zoals de Plantage Middenlaan in Amsterdam. De tram rijdt tussen de Hortusbrug en de Plantage Parklaan over grasbanen en fietsers en wandelaars hebben alle ruimte. Bovendien is de straat ‘vergroend’ met diverse planten die bijdragen aan de biodiversiteit op een manier die ‘beheerbaar’ is. Ook de gemeente Eindhoven werkt met ‘vergroening’ aan een klimaatbestendige én leefbare stad.

 

Integreer techniek en ‘groen’
Hoe kunnen we het aantal inspirerende voorbeelden uitbreiden, de fysieke leefomgeving de aandacht geven die het verdient en samen vormgeven aan de groene stad? Ik denk dat een integrale blik vanuit de ‘harde’ technische vakwereld van engineers en de ‘groene’ wereld van ruimtelijke ordening, stedebouwers en landschapsarchitecten hierbij zou helpen. Vakwerelden verbinden met het oog op de toekomst, de Green City, door in de conceptuele fase meer met elkaar in gesprek te gaan en zo samen tot nieuwe ideeën en plannen te komen. Als je deze gedachte verbindt aan de opgave waarvoor we staan, de energietransitie, zou dat leiden tot een radicaal andere inrichting van de openbare ruimte. Niet alleen bij nieuwbouwopgaven, maar zeker ook bij de herinrichting van steden, gebieden en wegen. Het is dan wel de kunst de herinrichting niet ‘in beton te gieten’, maar de ruimte veel flexibeler in te richten zodat ook in de jaren erna aanpassingen mogelijk zijn.

 

Als Stadwerk willen wij hier een bijdrage aan leveren. Deel inspirerende voorbeelden, zodat we met elkaar vorm kunnen geven aan de Groene Stad van de Toekomst. In ons Manifest magazine staan inspirerende interviews. Het magazine is digitaal beschikbaar. U kunt het hier downloaden.

 

Maarten Loeffen is sinds 2014 directeur Stadswerk, hét netwerk voor professionals die zich inzetten voor ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>