Movares_Relatiesymposium_LD_lr_20160615-5885

Marco Maréchal: ‘Wat zit er voor mij in?’

Marco Maréchal: ‘Wat zit er voor mij in?’

Mobiliteit van de nabije toekomst ontrafeld

‘Mobiliteit van de toekomst begint bij de mens. De technologie is slechts een hulpmiddel, datgene wat het leven makkelijker en socialer maakt. De mobiliteitsbranche wordt nog steeds vanuit de techniek gedreven. Hier is niks mis mee, het is juist ontzettend goed dat het gebeurt en dit levert mooie innovaties op. Echter, wil je mensen die prachtige technische innovaties laten adopteren, dan moet je hen verleiden om ze zich eigen te maken. What’s in it for me? Daar draait het om.’

 

‘Participatie en het vergroten van de individuele betrokkenheid, daar ligt de sleutel tot succes. Niet alleen vanuit de inhoud, maar ook op strategisch niveau. Een deel van de mensen staat hier zeker voor open. Het probleem is: er is nog te weinig aan de Nederlandse bevolking zelf gevraagd wat zij willen en hoe zij de mobiliteit van de toekomst zien. Reden voor Strategische Veranderingsprocessen (voortaan Connected) om het eerste landelijke opinieonderzoek uit te voeren. We hebben de Nederlandse bevolking gevraagd: ‘Hoe ziet u de mobiliteit van de toekomst in 2030? Wat zijn uw kennis, houding en gedrag op het gebied van de Connected Cars en de zelfrijdende auto en wat vindt u hiervan? Ook is er aan de Nederlander gevraagd of zij bereid zijn om mee te betalen aan de Connected Cars bij de aanschaf van een auto. De Nederlander blijft zuinig: slechts 14% is bereid om mee te betalen of extra te betalen voor de Connected Car.’

 

‘Het onderzoek. Er zijn vijf verschillende archetypes te ontdekken als je mensen bevraagt over de Connected Cars en de zelfrijdende auto: early adapters (12%), positive majority (26%) neutrals (25%), late majority (26%) en de laggards (10%). Het zijn met name de early adapters en de positive majority die, voor wat betreft hun houding, positief staan ten opzichte van de Connected Cars. Voordelen en pluspunten die genoemd zijn: files worden korter (49%), de veiligheid op de weg verbetert (44%) en het is goed voor het milieu (42%). Deze groep weet wat het hen oplevert.’

 

‘Door participatie kun je makkelijk de ‘early adopters’ betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Zij zijn het meest genegen om hier actief mee aan de slag te gaan. Op het moment dat zij dit doen, gaat dit zich als een olievlek verder verspreiden. Niet zozeer in projectvorm: dan is het project al vastgesteld en worden mensen gevraagd om hierin te participeren. We moeten een stapje hoger gaan, meer strategisch denken dan alleen maar vanuit de inhoud van een project. Het is niet een kwestie van of/of maar meer van en/en elkaar versterken. Vergeet hierbij ook niet de 77% aan mensen die nog te beïnvloeden zijn, namelijk de postive majority, neutrals en late majority bij elkaar opgeteld. Bij hen moet je een andere strategie bepalen en een andere koers varen.’

 

‘De kunst van het mobiliteitsverleiden is: veel meer kijken vanuit het mensbeeld, behoeften en verlangens, belangen en afwegingen Het moet fijn, makkelijk, goedkoop en stoer zijn, dan adopteren mensen het wel. Het is de persoonlijke behoefte van mensen die de vorm van mobiliteit bepaalt, waarin de keuzemogelijkheden groot zijn te noemen en veelzijdig. Elke doelgroep heeft zo haar eigen ‘triggers’ waarbij kan worden aangesloten.’

Participatie en het vergroten van de individuele betrokkenheid, daar ligt de sleutel tot succes

‘Om innovaties te laten slagen is het van belang in te spelen op de behoefte en beleving van hen die er uiteindelijk mee aan de slag gaan en er mee aan de slag willen gaan. Welke gemene deler kunnen we met elkaar bepalen over de behoeften die er zijn onder de Nederlandse bevolking? Hoe kan hierop worden ingespeeld zodat de (latente) behoefte overgaat in acceptatie en gebruik van de desbetreffende vervoersvormen? Daarbij is ketenmobiliteit een veel gehoorde kreet. Het loslaten van de verschillende denkpatronen over de éénlijnige vervoersvormen zoals OV (boot, bus trein, metro en tram) versus de fiets en de auto is van groot belang. Afhankelijk van de behoefte zal de vervoersvorm gekozen gaan worden en deze moeten ook, te allen tijde, beschikbaar zijn op het moment dat je dit nodig hebt.’

 

‘Kortom: wil je mensen meer betrekken dan zul je het hen ook fysiek moeten laten ervaren. Dit kun je doen door communities op te richten, door mensen aan je te binden en hen daadwerkelijk in een Connected Car of een zelfrijdende auto te laten plaatsnemen om te laten ervaren hoe dat is. Pas dan, naast meer autonome auto’s op de openbare weg, zal er meer acceptatie ontstaan en zullen mensen enthousiast raken.’

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>