AlineArends-RWS-01

Marktvisie: dit gaat ons als sector heel veel opleveren

Marktvisie: dit gaat ons als sector heel veel opleveren

‘Als branche staan we voor een enorme maatschappelijke uitdaging. We hebben te maken met snelle technologische ontwikkelingen, veranderend gebruik van mobiliteit en toenemende burgerparticipatie. Dat vraagt aanpassingen en innovaties van de branche waarbij ook duurzaamheid een belangrijk criterium is. Om trots te zijn op de projecten die we realiseren is een goede samenwerking met alle partners cruciaal.’

 

‘De aanleiding tot de Marktvisie is op verschillende plekken ontstaan: in de markt en bij publieke opdrachtgevers. Bij Rijkswaterstaat zagen we dat aannemers zich door de slechte economische omstandigheden gedwongen voelden laag in te schrijven. Beter de vaste kosten gedekt dan helemaal geen opdracht. Daar kwam bij dat Rijkswaterstaat veel risico’s bij de markt legde. Als er dan eenmaal een contract was, liepen we een groter risico op onenigheid. Dat kon leiden tot stevige discussies. We kennen allemaal het voorbeeld van de A15.’

 

‘Tegelijkertijd zien we dus dat de complexiteit van de opgaven toeneemt; we moeten in onze projecten met allerlei factoren rekening houden. Om die het hoofd te bieden, zo ontstond de gedachte, moeten we beter samenwerken. En niet alleen samenwerken, we willen naar een meer gelijkwaardige relatie met onze uitvoeringspartners in de branche en samen nadenken over de maatschappelijke meerwaarde van ons werk.’

 

‘Deze gedachte heeft zich afgelopen januari, na veel gesprekken met allerlei partners en brancheorganisaties, geuit in een gezamenlijke Marktvisie. Sinds ik begonnen ben, kom ik op veel plekken en zie ik initiatieven en mooie voorbeelden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Je voelt het momentum. Bijvoorbeeld zo’n initiatief van Movares om hun symposium in het teken van de Marktvisie te zetten. Fantastisch!’

 

‘Het aangaan van dialoog staat centraal in deze ontwikkeling. Ik snap dat dit moeilijk kan zijn. Het gaat over grote belangen, emoties en trots. Dit zijn processen van de lange adem. Gedragsveranderingen vergen toch snel een jaar of zeven. Het is belangrijk om de komende jaren op een aantal punten veranderingen in gang te zetten en te laten zien dat het werkt, zodanig dat een beweging ontstaat die niet meer te stoppen is.’

 

‘Een mooi recent voorbeeld van de werking van de Marktvisie is een recente aanbesteding waarbij een leverancier een project van RWS niet had gekregen. De leverancier wilde weten waarom niet en voelde zich door RWS niet gehoord. Waarop hij een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) indiende. We zijn toen met hem gaan praten, met de Marktvisie in de hand. Dat heeft geresulteerd in begrip voor elkaar. Als RWS hadden we een aantal dingen niet goed gedaan. Het WOB-verzoek is ingetrokken en we hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven om de volgende aanbesteding beter te kunnen doen.’

‘We willen naar een meer gelijkwaardige relatie met onze uitvoeringspartners in de branche’

‘Ik denk dat het heel belangrijk is om naar jezelf te kijken. Als bedrijf, functionaris en als individu. En jezelf dan de vraag te stellen: “Werk ik aan de maatschappelijke opgaven? Zo ja, wat moet ik nou veranderen om die Marktvisie voor elkaar te krijgen?” Pas als je zelf iets verandert, kun je een ander erop aanspreken. En als je dan iets niet bevalt, gá dan ook het gesprek aan. Uiteindelijk gaat ons dit heel veel opleveren. Betere samenwerking leidt tot mooie projecten van goede kwaliteit, waar we met z’n allen trots op kunnen zijn, nu en in de toekomst. Kortom, het levert een sector op waar je graag in werkt!’

 

Aline Arends,
Manager implementatie Marktvisie, Rijkswaterstaat

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>