blog_mireille_gotz_overview

Mireille Götz: Met BUN-K zoekt RWS kansen voor circulaire economie

Mireille Götz: Met BUN-K zoekt RWS kansen voor circulaire economie

BUN-K (Business Unit Natuurlijk Kapitaal) is een start-up binnen Rijkswaterstaat. Met een team van zes collega’s zoeken wij naar nieuwe verwaardingsmodellen en kansen om met het areaal van Rijkswaterstaat bijdragen te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast proberen we de transitie naar circulair en bio-based ondernemen in een versnelling te brengen. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met andere marktpartijen.

 

‘Alles wat de mens gebruikt om te leven zijn stoffen of producten die door de aarde zijn voortgebracht. Maar onze aarde is niet eindeloos. De vraag is dus hoe je grondstoffen niet verloren laat gaan. Hergebruiken is bijzonder effectief. Een van de projecten van BUN-K is het gebruiken van gemaaid bermgras als grondstof voor karton. Normaal wordt dit maaisel afgevoerd als afval en dat kost geld. Als grondstof levert het juist geld op. Zo kijken we ook naar bomen en (afval)hout waarvan we nieuwe, bio-based (natuurlijke) producten kunnen laten maken. BUN-K is de enige business unit van Rijkswaterstaat waar we ons eigen salaris terugverdienen!’

 

‘Nadenken over hergebruik van grondstoffen is binnen Rijkswaterstaat niet nieuw. Als BUN-K proberen wij zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij bestaande of nieuwe projecten. Samen met de regiopartners, gebiedspartners en bedrijven bepalen we al in een vroeg stadium welke mogelijkheden er zijn om naar duurzaamheid en natuurlijk kapitaal te kijken. Een waardescan geeft inzicht in het gebruik en de aanwezigheid van de materialen in een gebied. Zo kunnen we in een vroeg stadium keuzes maken: waar zit een besparing, wat kun je vergroten, wat behouden we wel en wat niet, hoe gaan we om met reststromen, is het te gebruiken als grondstof, zijn er productinnovaties mogelijk om de keten een stap verder te brengen? Belangrijk is dat het rendement of meerwaarde in het gebied oplevert.’

 

‘Als ik één oproep mag doen in dit blog, dan is het aan bedrijven en individuen om samen met ons te werken aan initiatieven en projecten op gebied van klimaat en circulair en bio-based ondernemen’

 

‘Ons team en de bedrijven met wie wij samenwerken bestaan uit mensen die buiten de lijntjes durven te kleuren. Er is een steeds grotere consensus dat we ‘iets’ moeten doen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar er is gebrek aan kennis hoe we dat kunnen doen. Zijn we niet vooral bezig met ervoor te zorgen dat onze impact op de aarde niet groter wordt, in plaats van ervoor te zorgen dat de toestand beter wordt? De mens denkt vaak dat hij superieur is over de natuur en we zijn ons lange tijd niet bewust geweest van de impact van ons handelen. We hechten aan een bepaalde welvaart zonder ons bewust te (willen?) zijn van de consequenties. Er is een zekere dualiteit. De consument wil bijvoorbeeld zo min mogelijk betalen voor vlees, maar de burger wil geen megastallen. Maar dit is dus wel dezelfde persoon.’

 

‘Vanuit mijn rol bij RWS zie ik voor mezelf de taak om te werken aan bewustwording en mensen op een andere manier te laten kijken naar dezelfde dingen. Daarom willen we de transitie naar duurzaamheid versnellen. Zo gaan we nu de pilot ‘Maxergy’ doen waarin we een sluis willen ontwerpen met 0% impact op het milieu. Dan kom je tot hele andere ontwerpprincipes. Er zijn mensen met een achtergrond van permacultuur, een gebiedscoöperatie en een hoogleraar met wie we de leefomgeving ontwerpen op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Hierdoor ontstaat meer symbiose tussen mens en natuur.’

 

‘We zijn met een beperkte groep gestart, maar we merken dat er binnen RWS steeds meer mensen aanhaken. Er begint zich een collectief te vormen. Dit doen we met de Community of Practice waarin we kennis van verschillende projecten delen en door operationeel in projecten mee te draaien. En als ik één oproep mag doen in dit blog, dan is het aan bedrijven en individuen om samen met ons te werken aan initiatieven en projecten op gebied van klimaat en circulair en bio-based ondernemen. Want alleen samen lukt het ons om die broodnodige versnelling in de transitie te realiseren.’

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>