Thomas Rau 8

Thomas Rau: Transformeren naar een circulaire economie

Thomas Rau: Transformeren naar een circulaire economie

‘Duurzaamheid is een ‘hot topic’. Initiatieven waar duurzaamheidscertificaten voor te behalen zijn volgen elkaar in rap temp op. Bij de meeste van die initiatieven gaat het om het optimaliseren van het bestaande. En hier zit het probleem. Willen we gaan voor een duurzame wereld, dan moeten we niet het bestaande optimaliseren, maar moeten we transformeren. Transformeren naar een circulaire economie. Een economie waar we cyclisch denken en werken. Een economie waar niets ‘ten koste van’ gaat, maar waarin we met elkaar streven naar ‘ten gunste van’.’

 

Sociale cohesie

‘In mijn optiek is er een andere vorm van sociale cohesie nodig om in de markt samenwerking tot stand te brengen en zo inzicht te krijgen in de reflexen van anderen. Want, wat is de achterliggende gedachte van het handelen, van de bedrijfsvoering? Echt samenwerken aan een betere wereld vraagt om wederzijds begrip. Elkaar comfort geven in een oncomfortabele situatie.’

 

Nieuwe businessmodellen

‘Als we de realiteit willen veranderen – steeds schaarser wordende grondstoffen – moeten we de businessmodellen veranderen. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, ons realiseren dat we gast op aarde zijn en geen gastheer. Als je te gast bent, gaat het om je attitude en niet om allerlei duurzaamheidscertificaten. Verandering kan plaatsvinden als we de verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van ons handelen.’

‘Alle grote maatschappelijke veranderingen in de geschiedenis zijn begonnen met één persoon. De nieuwe massa is één persoon. Begin dus bij jezelf.’

‘Dat is geen utopie. Alle grote maatschappelijke veranderingen in de geschiedenis zijn begonnen met één persoon. De nieuwe massa is één persoon. Begin dus bij jezelf. Kijk als bedrijf goed naar wat de waarde is die je maatschappelijk aanbiedt. Wat zijn de consequenties van het winstmodel? Zijn er elementen die ten koste van iets gaan…? Kun je die ombuigen zodat ze ‘ten gunste van’ komen? De grootste belemmerende factor voor verandering zijn we zelf, de grootste kansen liggen ook in onszelf.’

 

‘Vijf jaar geleden hebben we Philips uitgenodigd om over hun serviceverlening na te denken. Sinds kort is Philips Lighting een beursgenoteerd bedrijf en is aan het transformeren richting een service company. Zo koop je geen lampen meer, maar huur je licht. De fabrikant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gebruikte grondstoffen en zal daarom streven naar een zo duurzaam mogelijk product, simpelweg omdat hij daar zelf profijt van heeft. Waar vroeger wel honderd jaar nodig was voor optimalisatieprocessen, kan transformatie in een tijdsbestek van vijf jaar. Turntoo assisteert bedrijven en instellingen bij de ontwikkeling en uitvoering van circulaire businessmodellen en strategieën en faciliteert de overgang naar een circulaire economie. Een circulaire economie, waarin niets verloren gaat.’

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>