PC-Movares Blog-360px

Van een lineaire naar een circulaire economie

Van een lineaire naar een circulaire economie

Door de toenemende mondiale welvaart en stijgende wereldbevolking dringt het besef door dat grondstoffen-schaarste realiteit kan worden. De vraag rijst hoeveel grondstoffen we nog op een economisch rendabele manier uit de bodem kunnen halen en hoe we geopolitieke conflicten over toegang, beheer en import van grondstoffen kunnen vermijden.

 

De aangewezen manier om deze impasse te doorbreken is de overgang te maken van een lineaire naar een circulaire economie. Dit is een economisch systeem dat zorgvuldig gebruik en hergebruik van grondstoffen als uitgangspunt neemt en waardencreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

 

Er zijn steeds meer succesverhalen in omloop, die de kansen van een circulaire economie onderstrepen. De Ellen MacArthur Foundation berekende voor de EU een jaarlijkse materiaal-kostenbesparing van 380 – 630 miljard euro. McKinsey schat in dat verhoging van de grondstoffenefficiency in 2030 mondiaal zou kunnen leiden tot een waardevermeerdering van 2.9 – 3.7 triljoen dollar. Naast positieve baten levert de verschuiving naar een circulaire economie ook andere indirecte baten op, zoals toename in voorzieningszekerheid van grondstoffen, de ontwikkeling van nieuwe kennis en impulsen voor innovatie en bedrijvigheid.

 

Ondanks deze positieve perspectieven laat een breed gedragen economische omwenteling vooralsnog op zich wachten. Barrières hiervoor zijn zowel institutioneel, organisatorisch, juridisch, economisch als technisch van aard. Om de circulaire economie in de praktijk te brengen zullen belanghebbenden per productketen gezamenlijk tot een aanpak moeten komen. Dat kan alleen als zij hun eigen deelbelang overstijgen  en daarbij nieuwe vormen van samenwerking en kostenverevening willen toepassen. Om zulke processen te versnellen organiseert het Utrecht Sustainability Instituut elke drie maanden een zogenaamd ‘Circular Economy Lab’. Tijdens zo’n debatavond worden oplossingen gezocht voor concrete knelpunten die een circulaire aanpak in de weg staan. U bent van harte welkom een Circulair Economy Lab bij te wonen.

 

PC-Movares Blog-360px

0 Reacties

Geef je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>